Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Szkolenia

Doradcy Zawodowi

Wychodząc naprzeciw zmianom na rynku pracy, wzrastającej stale liczbie informacji na temat zawodów i dróg kształcenia w ramach Projektu w maju 2010 zostało zorganizowane innowacyjne spotkanie z wykorzystaniem wideoczatu z doradcą zawodowym. W spotkaniu uczestniczyło Studenckie Koło Naukowe z PWSZ w Legnicy, oraz Koło Naukowe z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zakres tematów, jakie zostały przepracowane to:

 1. Diagnoza i analiza potencjału osobowego i zawodowego, na które składają się następujące obszary
  • Określenie stylu uczenia się
  • Określenie mocnych i słabych stron
  • Weryfikacja predyspozycji zawodowych
  • Odkrywanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy
  • Wybór zawodów
 2. W jaki sposób zdobywać doświadczenie zawodowe?
 3. Jak przygotować się do procesu rekrutacyjnego?
 4. Planowanie swojej przyszłości zawodowej

Wspólnie ze studentami doradcy zawodowi dokonali przeglądu ich wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych. Udzielili porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomogli w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych.

Komunikacja w Zarządzaniu Projektem

W trakcie drugiego dnia Konferencji poświęconej Studenckim Kołom Naukowym w dniu 14.10.2010 zorganizowane zostało całodniowe szkolenie z zakresu komunikacji w Zarządzaniu Projektem. Szkolenia zostały przeprowadzone przez profesjonalną firmę specjalizującą się w zakresie doradztwa organizacyjnego i personalnego, szkoleń biznesowych i psychologicznych, coachingu oraz audytu jakościowego.
Zakres tematyczny szkolenia:

 1. PROCES PROJEKTOWY I KOMUNIKACJA W PROJEKCIE 
  • Co nazywamy projektem?
  • Każde działanie zaczyna się od projektu
  • Struktura podziału prac
  • Zakres projektu i określanie zasobów w projekcie
 2. KLUCZOWE ZASADY KOMUNIKACJI – zarządzanie ścieżką informacyjną
  • Niezmienne reguły komunikacji międzyludzkiej
  • Niebezpieczeństwa pułapek, zniekształceń i błędów komunikacyjnych w zarządzaniu informacjami projektowymi
  • Jak budować skuteczny komunikat?
 3. ZASADY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE PROJEKTOWYM
  • Ustalenie kryteriów projektowych
  • Standaryzacja i planowanie
  • Informacje o podziale ról, kompetencji i zadań w zespole projektowym
  • Wyznaczenie koordynatorów, ram czasowych i zasad kontroli
  • Umiejętność przyjmowania perspektywy drugiej strony
  • Znaczenie informacji zwrotnych w systemie projektowym

Uczestnicy szkolenia mieli przede wszystkim możliwość doświadczenia ważności komunikacji interpersonalnej w trakcie pracy nad Projektem, poznania ograniczeń wynikających z podstawowych błędów komunikowania się, oraz nauki technik niezakłóconej komunikacji.